EN СР

Pacijent M.J.

Pacijent M.J. (20 god.) je imao obrnut preklop svih gornjih sekutićа i neutralni zagrizaj, a i vidno smanjenu donju trećinu lica .

Terapija je bila sa Damon samoligirajućim bravicama.

Nakon pet meseci, kada su gornji zubi postavljeni ispred donjih,  zalepljene su bravice I u donjoj vilici.

Uz njegovu veliku motivaciju I saradnju, uspeli smo da postignemo cilj. Terapija mu je omogućila žvakanje, vidljivost gornjih zuba, I evidentnu promenu u spoljnom izgledu usled podizanja zagrižaja.