EN СР

Пацијент М.Ј.

Пацијент М.Ј. (20 год.) је имао обрнут преклоп свих горњих секутића и неутрални загрижај, а и видно смањену доњу трећину лица.

Терапија је била са Дамон самолигирајућим бравицама.

Након пет месеци, када су горњи зуби постављени испред доњих,  залепљене су бравице и у доњој вилици.

Уз његову велику мотивацију и сарадњу, успели смо да постигнемо циљ. Терапија му је омогућила жвакање, видљивост горњих зуба, и евидентну промену у спољном изгледу услед подизања загрижаја.